Civata Kullanım Bilgileri

Teknik Bilgiler

maer Konik Kilit

Civata Kullanım Bilgileri

6.8   8.8  10.9  12.9 Cıvata Denince Ne Anlaşılır ?

Birinci rakam 100 ile çarpılınca, çıkan değer malzemenin çekme mukavemetini (dayanımını) verir.
[8.8 için 8 x 100 = 800 Newton / mm2]
[10.9'da 10 x 100 = 1,000 Newton / mm2]
[6.8'de 6 x 100 = 600 Newton / mm2] 1 Kg = 9.81 Newton'dur.
Kolayca hatırlamak için 1 Kg yaklaşık 10 Newton diyebiliriz. 800 Newton / mm2 = 89 Kg / mm2 gibi.
Aslında (800 Newton / mm2) / (9.81 Newton / Kg) ) 81.5 Kg / mm2 İkinci rakam (8.8'in ikinci 8'i gibi) 8 = 0.8'dir.
Yani ikinci rakam yukarıda bulunan çekme dayanımı ile çarpılarak çeliğin ve ya malzemenin AKMA GERİLME SINIRI veya ORANTISIZ UZAMA GERİLMESİ bulunur.
800 x 0.8 = 640 Newton / mm2 veya yaklaşık 640/10 = 64 Kg/mm2

Akma, Çekme ve Deney gerilmeleri ne demektir?

Akma Gerilmesi, bir civatanın kalıcı deformasyona başladığı noktadaki gerilmesidir.
Çekme Gerilmesi, bir civatanın taşıyabileceği en fazla yükün oluştuğu noktadaki gerilmesidir.
Deney Gerilmesi, emniyet yükü altındaki gerilmesidir.

Emniyet Yükü, Sertlik, Burulma Direnci ve Yorulma Direnci ne demektir?

Emniyet Yükü(Proof Load): Malzemenin kalıcı şekil değişikliğine uğramadan taşıyabileceği yüktür. Akma gerilmesinin %90'ı alınır.
Sertlik(Hardness): Malzemenin kalıcı şekil değişikliğine veya başka bir cisme batmasına karşı gösterdiği dirençtir.
Burulma Direnci(Torsiyonal Strentgh): Malzemenin ekseni etrafında burkulma etkisi yaratan kırılma öncesi sahip olduğu maksimum yüktür.
Yorulma Direnci(Fatigue Strength): Malzemenin tekrarlı yüklemelerde dayanabileceği maksimum gerilmedir.

1kgf-m=9,81 Nm

1Nm=0,102 kgf-m

Nm=Newton metre              

kgf-m=kilogram kuvvet metre

 

 

 


Top